Po co zatrudniać administratora baz?

po-co-zatrudniac-administratora-baz

Administrator baz nie powinien narzekać na brak pracy. Takie stanowisko jest bowiem coraz częściej otwierane w wielu firmach. Nie muszą być to nawet firmy typowo informatyczne. Zwykle bowiem każda większa firma ma elektroniczną, złożoną bazę danych, którą trzeba odpowiednio zarządzać. To właśnie takim firmom najbardziej potrzebny jest administrator baz.

Co dokładnie robi się na takim stanowisku?

Administrator baz to ktoś, kto ma za zadanie stale optymalizować bazę danych. Dba o to, aby wyszukiwanie w niej informacji było odpowiednio szybkie, intuicyjne oraz dostępne dla wskazanych osób. Do jego zadań należy również zabezpieczenie systemu. To on jest zazwyczaj odpowiedzialny, jeśli ktoś włamie się do bazy. Taka osoba zdecydowanie musi znaleźć się w biurze, jeśli firma myśli o rozbudowie bazy lub też posiada materiały o kluczowym znaczeniu dla działalności. Brak odpowiedniego zabezpieczenia może być bowiem opłakany w skutkach.

Kiedy powinno się zatrudnić na stałe administratora baz? Niekoniecznie od razu przy jej budowie. W przypadku mniejszych baz lub tych o mniej istotnym znaczeniu sprawą mogą zajmować się zewnętrzni administratorzy. Często jest to rozwiązanie bardziej optymalne pod względem finansowym. O powołaniu takiego stanowiska trzeba jednak pomyśleć, jeśli niezbędny jest stały nadzór nad bazą.