Czy administrator baz może pracować zdalnie?

praca zdalna

Administrator baz jest osobą, która zajmuje się archiwizowaniem, sortowaniem, udostępnianiem oraz przeszukiwaniem danych elektronicznych. Fakt, że w swojej pracy wykorzystuje w głównej mierze dane dostępne dla niego w formie elektronicznej sprawia, że może pracować zdalnie.

Praca zdalna dla administratora baz danych jest możliwa, bowiem opiera się w większości na pracy z danymi elektronicznymi. Osoba wykonująca obowiązki administratora ma za zadanie udzielać odpowiednich dostępów pracownikom. Poszczególni pracownicy mają dostęp do różnych poziomów danych na temat działalności firmy, a w gestii pracownika zatrudnionego do zarządzania bazą leży, aby udzielić prawidłowych dostępów. Jest to zadanie bardzo odpowiedzialne, gdyż nadanie zbyt wysokiego dostępu szeregowemu pracownikowi mogłoby prowadzić do dużych konsekwencji, gdyby ten pracownik chciał źle wykorzystać błędnie uzyskane dostępy. W tym zakresie praca zdalna ma znaczną przewagę nad pracą w biurze: w domowym zaciszu, gdzie absolutnie nikt nie przeszkadza, znacznie trudniej o pomyłkę.

Dodatkowo, administrator baz pracujący z domu jest znacznie bardziej wypoczęty. Nie musi wstawać odpowiednio wcześniej, aby przygotować się do pracy, a także od razu po zakończeniu dnia pracy jest w domu – dzięki temu zyskuje dodatkowy czas na wypoczynek. To sprawia, że działa znacznie efektywniej i z większą chęcią.