Czym się zajmuje administrator baz danych?

czym-sie-zajmuje-administrator-baz-danych

Im większa firma, tym większą bazę danych posiada. Baza danych jest to zbiór informacji zapisanych w formie cyfrowej, przechowywana na dyskach zewnętrznych oraz w pamięci komputerów, które zajmują się przetwarzaniem owych informacji. Aby baza taka mogła poprawnie działać, niezbędne jest,  aby w firmie pracował dobry administrator baz danych, sprawujący nadzór nad całym systemem baz. Czym dokładniej zajmuje się administrator baz danych?

Administrator baz danych zajmuje się w pierwszej kolejności kontrolowaniem czy baza działa odpowiednio sprawnie. W przypadku awarii systemu to on odpowiedzialny jest za przywrócenie wszystkich danych do pierwotnego stanu. Co więcej, w jego rękach jest zapewnienie odpowiednio wysokiego bezpieczeństwa danych. Wszelkie informacje w firmie mają bowiem charakter poufny i trzeba bardzo uważać, żeby nie dostały się w niepowołane ręce. Administrator baz czuwa zatem nad tym, by całkowicie zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia awarii.

Administrator ma za zadanie również regularnie porządkować bazy danych. Może także przydzielać określone uprawnienia wybranym osobom w firmie, ograniczając w ten sposób dostęp tylko do tych danych, które ma prawo widzieć zatrudniony na konkretnym stanowisku. W jego kompetencjach leży również nadzór nad konserwacją sprzętu firmowego.