Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 42577

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
- praca w terenie,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- zagrożenie korupcją,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Administracja siecią WAN Resortu, LAN/SAN Ministerstwa oraz platformami komunikacji elektronicznej wraz z przydzieloną do nich infrastrukturą Techniczno-Systemową i oprogramowaniem;
 • Bieżące monitorowanie sieci WAN Resortu, LAN Ministerstwa oraz platform komunikacji elektronicznej wraz z przydzieloną do nich Infrastrukturą Techniczno-Systemową pod kątem: poziomu, dostępności, ciągłości i zgodności z obowiązującymi wymaganiami i na tej podstawie sporządzanie analiz i raportów;
 • Kompleksowa analiza pojawiających się incydentów dotyczących sieci WAN Resortu, LAN Ministerstwa oraz platform komunikacji elektronicznej i przydzielonej do nich Infrastruktury Techniczno-Systemowej w oparciu o: komunikaty z systemów komputerowych i aplikacyjnych oraz raporty z innych komórek Departamentu;
 • Identyfikowanie problemów i opisywanie znanych błędów dotyczących sieci WAN Resortu, LAN Ministerstwa oraz platform komunikacji elektronicznej i przydzielonej do nich Infrastruktury Techniczno-Systemowej oraz identyfikacja zagrożeń; opracowywanie procedur naprawczych i awaryjnych; zmian w stosowanych procedurach pracy w oparciu o wyniki analiz oraz opracowywanie nowych procedur pracy;
 • Utrzymywanie bezpieczeństwa przetwarzania zasobów informacyjnych Systemu Przetwarzania Danych;
 • Wykonywanie procedur składowania konfiguracji urządzeń informacyjnych;
 • Wsparcie użytkowników w ramach 3 linii wsparcia;
 • Współpraca w ramach zarządzania procesowym świadczeniem usług IT z innymi wydziałami i zespołami Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy nad zapewnieniem ciągłości przetwarzania danych systemów informatycznych pracujących w rygorze 24/7/365,
 • wiedza w zakresie urządzeń sieciowych,
 • wiedza w zakresie routingu i sieci VLAN,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • asertywność, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, radzenie sobie z presją, zorientowanie na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z technologii związanej z przełącznikami sieciowymi lub urządzeniami firewall,
 • znajomość metodyk zarządzania usługami informatycznymi.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

/
Aktywne od: 0000-00-00