Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych - stanowisko pracy ds. administrowania bazami danych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DBRiKT/78/20

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

 

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
 • nagrody motywacyjne, „trzynastą pensję”,
 • świadczenia socjalne.

Główne obowiązki:

 • administrowanie lokalnymi bazami danych DBRiKT (PostgreSQL, PostGIS, MS SQL Server),
 • projektowanie struktur bazodanowych na potrzeby przechowywania danych,
 • automatyzowanie procesów obróbki danych narzędziami ETL,
 • przetwarzanie danych alfanumerycznych i geoprzestrzennych oraz wykonywanie analiz (w tym analiz przestrzennych z użyciem języka zapytań SQL ),
 • import ortofotomap do baz referencyjnych LPIS,
 • aktualizacja danych GIS do baz referencyjnych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych [LPIS],
 • kontrola i weryfikacja baz danych LPIS,
 • współpraca w zakresie prac związanych z modyfikacją, optymalizacją i projektowaniem systemów IT ARiMR w zakresie merytorycznym Departamentu,
 • pozyskiwanie i udostępnianie danych, współpraca z innymi jednostkami wewnętrznymi i instytucjami zewnętrznymi,
 • sporządzanie wykazów, zestawień i analiz z zakresu danych LPIS/GIS zawartych w bazach referencyjnych,
 • projektowanie i rozwój aplikacji webowych klasy GIS.

 Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku technicznym - geoinformatyka, informatyka, systemy informacji geograficznej, geodezja, kartografia, geografia, gospodarka przestrzenna, itp.
 • min. 1 rok stażu pracy w zakresie sporządzania analiz danych (w tym danych geograficznych),
 • znajomość SQL i umiejętność pracy z bazami danych,
 • doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych geoprzestrzennych w środowisku bazodanowym,
 • umiejętność obsługi aplikacji służących do analizy danych geograficznych,
 • praktyczna znajomość przynajmniej jednego oprogramowania GIS (ArcGIS, QGIS etc.),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Wymagania pożądane:

 • znajomość języka programowania python i/lub JavaScript,
 • znajomość bibliotek geoprzestrzennych,
 • znajomość HTML, XML, CSS,
 • kreatywność, zaangażowanie, samodzielność,
 • znajomość tematyki Business Intelligence (BI) i hurtowni danych.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

/
Aktywne od: 0000-00-00