Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 49459

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, przystosowanej toalety).

Zakres zadań

 • Wspieranie pracowników merytorycznych GIOŚ w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego; i systemów GIOŚ w przypadkach, w których nie jest możliwa lub jest utrudniona pomoc zamiejscowa;
 • Prowadzenie napraw i konserwacji (samodzielnie lub współpraca z Dostawcami) wykorzystywanego w wyznaczonych lokalizacjach terenowych GIOŚ sprzętu komputerowego.
 • Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem lokalnej sieci komputerowej w zakresie wyznaczonych lokalizacji terenowych GIOŚ;
 • Realizowanie prac modernizacyjnych środowiska teleinformatycznego w wyznaczonych lokalizacjach GIOŚ, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być wykonywane zdalnie.
 • Konfigurowanie i instalowanie nowego sprzętu komputerowego oraz aktualizacja oprogramowania stacji roboczych w celu eliminowania luk bezpieczeństwa;
 • Zbieranie uwag i opinii dotyczących działania sprzętu komputerowego i oprogramowania stacji roboczych w GIOŚ w celu zapewnienia sprawnej obsługi serwisowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze: administrowania systemami informatycznymi wspierającymi pracę użytkowników lub wsparcia informatycznego pracowników;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2;
 • Biegła znajomość sprzętu komputerowego, systemu operacyjnego Microsoft Windows 10, pakietu biurowego Microsoft Office, umiejętność konfigurowania urządzeń i usług w sieci LAN;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność administrowania domeną Active Directory;
 • Umiejętność konfigurowania urządzeń i usług w sieci WAN;
 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

/
Aktywne od: 0000-00-00