Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 42489

Warunki pracy

Co oferujemy naszym pracownikom?
- stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 - 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych,
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • administrowanie siecią przewodową oraz bezprzewodową Urzędu
 • zabezpieczenie styku dostępu do Internetu oraz sieci VPN
 • uczestnictwo w opracowywaniu i realizacji dokumentacji dla realizowanych w Wydziale Informatyki projektów
 • planowanie, przygotowywanie i monitorowanie postępowań zakupowych, przetargowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych
 • świadczenie usług pomocy technicznej dla użytkowników sieci teleinformatycznej GUM oraz pracowników terenowej administracji miar i administracji probierczej w zakresie sieci IT i połączeń VPN
 • sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań określających postęp wdrożeń oraz stopnia realizacji projektów oraz zadań informatycznych realizowanych w GUM

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1 rok doświadczenia w obszarze związanym z informatyką
 • umiejętność konfiguracji i zarządzania aktywnymi urządzeniami sieciowymi typu przełącznik, router
 • umiejętność konfiguracji i zarządzania sieciami bezprzewodowymi
 • umiejętność konfiguracji i zarządzania urządzeniami klasy UTM
 • znajomość technologii oraz rozwiązań VPN
 • znajomość technologii kontroli dostępu do sieci LAN
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa informatycznego
 • umiejętność analizy i syntezy informacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się dokumentacja techniczną
 • umiejętność: komunikacji, współpracy, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • podstawowa znajomość ustawy Prawo o Miarach
 • znajomość narzędzi do zarządzania i monitorowania infrastruktury informatycznej
 • umiejętność administrowania systemami operacyjnymi rodziny Windows Serwer
 • umiejętność opracowywania wymagań dla rozwiązań informatycznych w warstwie funkcjonalnej i technologicznej
 • wiedza z zakresu projektowania, dokumentowania i wdrażania projektów informatycznych w tym znajomość PZP
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

/
Aktywne od: 0000-00-00