Global HR Master Data Coordinator
LOCATION:
Gdańsk

 

At Arla, we do so much more than make some of the world’s favorite dairy products. In Shared Service Centre in Gdansk we support our colleagues worldwide by providing them with world- class accounting, finance, procurement, tax, master data and HR processes.

 

An opportunity has arisen to join the HR SSC Gdansk team. By supporting business processes and providing high level service you’ll enable Arla to achieve its real market potential.

 

We have embarked on a global HR transformation journey, aimed at enabling service excellence across the entire organization. We are shaping the future of HR in Arla, and we need you to help us making this happen!

 

Bringing value to the Business is in our heart, and we do so by delivering top quality services, constantly trying to improve and optimize them.

As an HR Master Data Coordinator, you will:
 • Gate keep master data processes and quality
 • Maintain all organisational and employee master data, including Personnel Administration and Organisational Management
 • Support the Business with self-service processes
 • Provide professional HR support to designated groups within the HR organisation
 • Ensure that all Master Data is maintained with a high quality
 • Documentation MDM processes
 • Providing recommendations to process-related problems
 • Assisting in modifying those processes when needed (process improvement)
Qualifications needed;
 • Minimum 2 years of HR SSC experience, preferably in Service Delivery Model
 • Global HR processes understanding and experience
 • Fluency in English – written and verbal
 • Ability to work with HR processes and HR tools to support business in performing their daily tasks
 • Capable of building positive relationships and manage stakeholders
 • Customer orientation
 • Working knowledge of MS Office
 • SAP knowledge would be an asset

All in all, you’ll have a chance to give a real boost to your career by working in a truly international environment while cooperating with Business Stakeholders and Solution Owners, and when supporting junior specialists from your team.

 


 

At Arla, we do so much more than make some of the world’s favorite dairy products. In Shared Service Centre in Gdansk we support our colleagues worldwide by providing them with world- class accounting, finance, procurement, tax, master data and HR processes.

 

An opportunity has arisen to join the HR SSC Gdansk team. By supporting business processes and providing high level service you’ll enable Arla to achieve its real market potential.

 

We have embarked on a global HR transformation journey, aimed at enabling service excellence across the entire organization. We are shaping the future of HR in Arla, and we need you to help us making this happen!

 

Bringing value to the Business is in our heart, and we do so by delivering top quality services, constantly trying to improve and optimize them.

As an HR Master Data Coordinator, you will:
 • Gate keep master data processes and quality
 • Maintain all organisational and employee master data, including Personnel Administration and Organisational Management
 • Support the Business with self-service processes
 • Provide professional HR support to designated groups within the HR organisation
 • Ensure that all Master Data is maintained with a high quality
 • Documentation MDM processes
 • Providing recommendations to process-related problems
 • Assisting in modifying those processes when needed (process improvement)
Qualifications needed;
 • Minimum 2 years of HR SSC experience, preferably in Service Delivery Model
 • Global HR processes understanding and experience
 • Fluency in English – written and verbal
 • Ability to work with HR processes and HR tools to support business in performing their daily tasks
 • Capable of building positive relationships and manage stakeholders
 • Customer orientation
 • Working knowledge of MS Office
 • SAP knowledge would be an asset

All in all, you’ll have a chance to give a real boost to your career by working in a truly international environment while cooperating with Business Stakeholders and Solution Owners, and when supporting junior specialists from your team.

 

What you can expect from us
 • Work in an international team in a matrix structure
 • Friendly atmosphere & comfortable work place (Neptun office in Gdańsk Wrzeszcz)
 • Medical care & life insurance
 • Additional benefits like gym card, vouchers, travel points or cinema tickets, etc.
 • Trainings with experts & professional induction in a new position
 • Development possibilities while taking part in internal projects
 • Chill out rooms with Xbox and the best coffee in the office
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach przez Arla Global Financial Services Centre spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A, w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przeprowadzonego przez Arla GFSC Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 RODO, informuje się, iż Administratorem państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji jest Arla GFSC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A. Dane kontaktowe do Administratora w sprawie ochrony danych osobowych: onehr@arlafoods.com. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 22(1) k.p.) oraz zgoda (Art. 6 ust. 1 a RODO). Dane osobowe mogą być przekazywane (ujawniane) organom publicznym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych w toku procesu rekrutacji ze względu na wykorzystywane metody i narzędzia. Dane przechowywane będą w przypadku osób, z którymi zostanie zawarta umowa o pracę przez czas trwania umowy, a następnie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, natomiast dane osób, z którymi nie zostanie zawarta umowa o pracę przez okres 1 roku kalendarzowego, następnie dane zostaną zanonimizowane. Informuje się o następujących przysługujących prawach:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych danych przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie zgody (Kontakt do administratora: dataprivacy@arlafoods.com).
 7. prawo wycofania zgody co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane. Informuje się, iż w procesie realizacji postanowień umowy nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.
Find out your future workplace
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

/
Aktywne od: 0000-00-00