Administrator Systemów IT
Miejsce pracy: Warszawa
Do Twoich zadań na tym stanowisku będzie należało: 
 • utrzymanie oraz monitorowanie systemów IT
 • administracja serwerami aplikacyjnymi
 • wdrażanie nowych wersji oprogramowania
 • bieżące wsparcie użytkowników oraz obsługa zgłoszeń w systemie ServiceDesk/Jira
 • bieżąca kontrola wymiany danych między wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami
 • udział w projektach rozwojowych systemów kasowych/ecom
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie wdrażania nowych funkcjonalności
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznej
Nasze oczekiwania:
 • znajomość systemów Windows Server(2008/2012/2016)
 • dobra znajomość MSSQL (jeśli znasz podstawy, przeszkolimy Cię do wyższego poziomu)
 • podstawy pisania skryptów (sql, cmd, bat, vbs)
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel)
 • otwartość na zmiany, umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • otwartość na naukę, szybkie zdobywanie wiedzy
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowane kierunki: informatyka)
 • odpowiedzialność za realizację postawionych zadań,
 • dyspozycyjność
Dodatkowe atuty:
 • znajomość systemów Linux(RedHat/Suse/Centos),
 • znajomość administracji bazami danych MS SQL, PostgreSQL lub Oracle
 • doświadczenie w konfiguracji aplikacji oraz administracji serwerami aplikacyjnymi

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są wspólnie następujące Spółki:

Exorigo-Upos S.A., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000428347, NIP: 5252535950, REGON: 146251737;
FINTURE Sp. z o.o., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000635131, NIP: 5272778791, REGON: 365340724;
FINTURE AI Sp. z o.o., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000785939, NIP: 5252789627, REGON: 383352469;

dalej łącznie zwanymi Współadministratorami.

Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan mogą się skontaktować drogą elektroniczną na adres: ochronadanych@exorigo-upos.pl, lub pisemnie na adres Współadministratorów (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji, na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych w zakresie określonym w Art. 221 przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Przekazanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz uzyskania od administratora dostępu do ich treści. W dowolnym momencie może Pani/Pan zgłosić administratorowi chęć ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia lub wnieść o ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ramach umowy o współadministrowanie, Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:
za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 jest odpowiedzialna Spółka Exorigo-Upos S.A.;
za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez Panią/Pana przysługujących praw jest odpowiedzialny Exorigo-Upos S.A. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych Współadministratorów, tj. FINTURE Sp. z o.o. oraz FINTURE.AI Sp. z o.o. którzy przekażą Pani/Pana żądanie Exorigo-Upos S.A., w celu zrealizowania Pani/Pana żądania.

Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną usunięte po upływie 5 lat.

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

/
Aktywne od: 0000-00-00