Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG oraz największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez niemal 185 tys. km gazociągów do ponad 7 milionów odbiorców.

 

Prowadzimy rekrutację na stanowisko:

 

Administrator Systemów Biznesowych

(Departament Teleinformatyki, Biuro Systemów Biznesowych)

Miejsce pracy: Kielce
Nr ref.: PSGCS.ZZLR.210.444.19

Umowa na zastępstwo

 

Opis zadań na stanowisku:
 • analiza przyczyn zgłaszanych przez użytkowników incydentów i zgłaszanie potrzeb rozwojowych dotyczących powierzonych systemów teleinformatycznych,
 • udział w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy zakupach związanych
  z powierzonymi systemami teleinformatycznymi,
 • dbanie o aktualność i adekwatność umów serwisowych związanych z powierzonymi systemami teleinformatycznymi,
 • instalowanie, aktualizowanie i konfigurowanie komponentów powierzonych systemów teleinformatycznych,
 • nadzór nad pracą powierzonych systemów teleinformatycznych, w tym monitorowanie i optymalizacja ich wydajności, niezawodności i pojemności oraz wykrywanie, diagnozowanie i eliminacja nieprawidłowości w ich pracy,
 • przygotowywanie i udział w testach, przy wdrożeniach związanych z powierzonymi systemami teleinformatycznymi,
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji powierzonych systemów teleinformatycznych, instrukcji dla użytkowników końcowych oraz prowadzenie szkoleń dla użytkowników,
 • współpraca z zewnętrznymi specjalistami przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych powierzonych systemów teleinformatycznych,
 • zapewnianie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w powierzonych systemach teleinformatycznych,
 • zapewnianie utrzymania parametrów SLA, usług świadczonych w oparciu o powierzone elementy infrastruktury teleinformatycznej, na uzgodnionym poziomie,
 • zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników w powierzonych systemach teleinformatycznych,
 • udział w projektach i wdrożeniach nowych rozwiązań teleinformatycznych oraz prezentowanie systemu przed klientami wewnętrznymi,
 • tworzenie i opisywanie procedur utrzymaniowych, związanych z powierzonymi systemami teleinformatycznymi.
Wymagania kwalifikacyjne:
 • minimum rok doświadczenia zawodowego o podobnym profilu specjalizacji,
 • wykształcenie wyższe,
 • wiedza oraz umiejętności zarządzania i administrowania powierzonymi systemami informatycznymi,
 • znajomość narzędzi do zarządzania bazami danych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę na zastępstwo,
 • praca w systemie zmianowym,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • pracę w stabilnej firmie,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji."

W przypadku zainteresowania udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji."

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

/
Aktywne od: 0000-00-00