PKO BP Finat Sp. z o. o. oferuje kompleksowe usługi agenta transferowego i usługi pomocnicze z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, operacyjnych i infrastrukturalnych. Ponadto świadczy usługi outsourcingu kadr IT – bodyleasingu. (Agencja zatrudnienia numer certyfikatu 10968).

 

PKO BP Finat Sp. z o.o. poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy na stanowisko:

Administrator Devops

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: Fin/DevOps/10/2018


Zakres obowiązków

 • rozwój i utrzymanie procesów Continuous Integration oraz Continuous Delivery
 • automatyzacja procesów zarządzania rozproszonymi systemami
 • zarządzanie konfiguracją
 • zarządzanie systemami monitoringu systemów i aplikacji
 • analiza i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez zespoły developerskie i utrzymaniowe
 • integracja komponentów oprogramowania i aplikacji w działające systemy
 • zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu na środowiskach deweloperskich, integracyjnych i testowych

Poszukiwane kompetencje

 • doświadczenia w administracji serwerami działającymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux
 • doświadczenia w pracy z narzędziami obszaru komponentów aplikacyjnych, sieciowych i baz danych, takimi jak Apache, nginx, IIS, Tomcat, MySQL, PostgreSQL, Oracle SQL, Microsoft SQL Server itp.
 • doświadczenia w pracy z narzędziami CI/CD (GIT, SVN, Gerrit, Jenkins, Maven, Docker itp.)
 • praktycznej znajomości narzędzi do orkiestracji/zarządzania konfiguracją (Ansible, Puppet, Chef, Openshift, Kubernetes, Terraform)
 • praktycznej wiedzy na temat technologii chmurowych (Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud)
 • podstawowej znajomości narzędzi do wirtualizacji
 • mile widziana znajomość: ElasticSearch, Kibana, InfluxDB, Graphana
 • znajomości co najmniej jednego języka skryptowego (python, ruby, bash, perl)

Oferujemy

 • elastyczne formy zatrudnienia: Etat lub kontrakt (działalność gospodarcza)
 • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w doświadczonym zespole
 • możliwość wpływu na kształt procesów ciągłej integracji i ciągłego dostarczania w największym polskim Banku
 • prowadzenie prac rozwojowych w metodyce Scrum
 • możliwość współtworzenia najlepszych rozwiązań technologicznych na świecie w branży finansowej

Prosimy o umieszczenie w przesyłanych dokumentach następującego oświadczenia:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKO BP PKO Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa) podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów związanych z organizacją procesu rekrutacyjnego w obecnym procesie rekrutacyjnym jak również w przyszłych procesach rekrutacyjnych PKO BP PKO Finat sp. z o.o., podmiotów z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.* oraz innych podmiotów, dla których PKO BP PKO Finat sp. z o.o. świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, co obejmuje m.in. przekazanie moich danych osobowych wskazanym podmiotom w zakresie niezbędnym do organizacji procesów rekrutacyjnych.


Możesz wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: rekrutacja@finat.pl lub na adres pocztowy: PKO BP PKO Finat sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.


*Lista podmiotów dostępna jest pod adresem: http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/


Administratorem Twoich danych jest PKO BP PKO Finat sp. z o.o. („PKO Finat”). PKO Finat przetwarza Twoje dane podane w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebrane podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej. PKO Finat przetwarza te dane w celu prowadzenia obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa usług i danych, w celu archiwizacyjnym i statystycznym, wykonania obowiązków wskazanych przepisami prawa czy też dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania są: Twoja zgoda, przepisy prawa lub prawnie uzasadnione interesy PKO Finat. PKO Finat przekaże Twoje dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.*, innym podmiotom, dla których świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, a także swoim podwykonawcom. Masz prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Kliknij by dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez


https://www.finat.pl/o-nas/kariera/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

/
Aktywne od: 0000-00-00