Praca: Starszy specjalista

Oferta przeniesiona do archiwum
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 25544

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • zapewnianie prawidłowego funkcjonowania informatycznego Systemu Ostrzegania Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego,
 • administrowanie stroną internetową Wydziału,
 • przeprowadzanie kontroli funkcjonowania Wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu wdrażania nowych funkcji informatycznego Systemu Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania,
 • przygotowywanie dokumentów o charakterze sprawozdawczym z zakresu Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych Wojewody dotyczących Systemu Ostrzegania i Alarmowania,
 • realizowanie zadań w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • znajomość ustawy o stanie klęski żywiołowej
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość zagadnień związanych z tworzeniem baz danych (MS Access)
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/starszy-specjalista_1955779.html
  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty: